Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI fördjupning NPF

På platsOnline

Utbildning i motiverande samtal inom NPF – Lär dig om hur du kan anpassa MI teknikerna till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och stötta dem i förändringsprocesser.

För vem

MI fördjupning inom NPF vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom till exempel vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg. Utbildningen passar för alla som genomför samtal med individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF och vill öka sin förståelse för hur man kan samtala utifrån MI.

Ur innehållet

  • Olika verktyg när MI är svårt för personer med NPF
  • Tips på hur vi kan arbeta före, under och efter ett samtal
  • MI i ett visuellt och tydliggörande perspektiv
  • Repetition av MI:s förhållningssätt och processer

Om utbildningen

Under denna fördjupningsdag arbetar du med egna vardagsexempel och brukarsituationer. Dagen syftar till fördjupning och reflektion. Om en person har svårigheter utifrån en NPF-diagnos behöver du anpassa dina MI-tekniker. I denna fördjupning får du förslag på olika verktyg att använda och hur du som samtalsledare kan förbereda dig så att du lyckas bättre i ditt samtal. Vi kommer att repetera vissa delar från MI-utbildningen och fördjupa oss i hjälpmedel och stöd. Fokus för dagen är att göra samtalet begripligt och skapa förutsättningar att göra val samt att starta ett förändringsarbete.

Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Utbildningens mål

Att ge dig fördjupad kunskap om motiverande samtal som metod inom NPF. Med praktiska övningar kommer du bli ännu tryggare att jobba praktiskt med metoden när du kommer tillbaks till din arbetsplats.

Förkunskaper

Du ska ha gått Motiverande samtal grundutbildning och börjat praktisera de tekniker och metoder du lärt dig på din arbetsplats.