Motiverande Samtal, MI fortbildning

Utbildning i Motiverande samtal fortbildning – Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att förstärka en persons egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar och förstärker det samtal som talar för en förändring. MI utmärks också av betoningen på ett respektfullt samarbete och att respektera personens autonomi och val.

För vem

MI fortbildning vänder sig till personal som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t.ex. vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg och har en grundutbildning i MI sedan tidigare. Det är en utbildning för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan hjälpa människor till förändring utifrån MI.

Om utbildningen

Under 1+1 dagar där första dagen är fysiskt på plats och den andra dagen är online via ZOOM utvecklar vi dina teoretiska och praktiska kunskaper kring motiverande samtal. Du får återkoppling på egen MI kompetens när det gäller att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor samt hur du ska förebygga och hantera motstånd. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med fokus på färdighetsträning.

Innan, under och efter utbildningen kommer du jobba med uppgifter i vår digitala lärplattform –Promote- där vi skapar förutsättningar för en effektiv lärresa.

Mellan utbildningstillfällena ska du spela in ett samtal där du använder dig av dina MI-kunskaper. Deltagarna får individuell återkoppling av samtalet med information om sina utvecklingsområden. Du ska beräkna ett par timmars förberedelse mellan utbildningstillfällena.

Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. 

Ur innehållet

  • Grundläggande MI-principer och förhållningssätt
  • Aktivt lyssnande – bekräfta, reflektera och ställa öppna frågor mot förändringsprat
  • Bedömning av en persons beredskap till förändring
  • Feedback på inspelat samtal
  • Färdighetsträning

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått fördjupad förståelse för hur förhållningssättet och det aktiva lyssnandet i motiverande samtal används och på så sätt utvecklat din egen MI - kompetens. Du får även strategier för att anpassa MI utifrån din arbetsplats. 

Förkunskaper

Genomgått en grundutbildning i MI (motiverande samtal) och börjat praktisera det aktiva lyssnandet och förhållningssättet du lärt dig på din arbetsplats.

Pris och kommande datum:
5 400 kr
2 dagar
Datum för Stockholm
28 mar,
03 maj
Få platser kvar
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.