Motiverande samtal, MI fördjupning NPF

Hur anpassar du MI till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan lyckas skapa förutsättningar för förändring. För dig som har gått MI grundutbildning.

För vem

MI fördjupning inom NPF vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom till exempel vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg. Utbildningen passar för alla som genomför samtal med individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF och vill öka sin förståelse för hur man kan samtala utifrån MI.

Om utbildningen

Under denna fördjupningsdag arbetar du med egna vardagsexempel och brukarsituationer. Dagen syftar till fördjupning och reflektion. Om en person har svårigheter utifrån en NPF-diagnos behöver du anpassa dina MI-tekniker. I denna fördjupning får du förslag på olika verktyg att använda och hur du som samtalsledare kan förbereda dig så att du lyckas bättre i ditt samtal. Vi kommer att repetera vissa delar från MI-utbildningen och fördjupa oss i hjälpmedel och stöd. Fokus för dagen är att göra samtalet begripligt och skapa förutsättningar att göra val samt att starta ett förändringsarbete. Du kommer att få en förberedelseuppgift inför utbildningen som följs upp under dagen.

Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.


Ur innehållet

  • Olika verktyg när MI är svårt för personer med NPF
  • Tips på hur vi kan arbeta före, under och efter ett samtal
  • MI i ett visuellt och tydliggörande perspektiv
  • Repetition av MI:s förhållningssätt och processer

Utbildningens mål

Att ge dig fördjupad kunskap om motiverande samtal som metod inom NPF. Med praktiska övningar kommer du bli ännu tryggare att jobba praktiskt med metoden när du kommer tillbaks till din arbetsplats.

Förkunskaper

Du ska ha gått Motiverande samtal grundutbildning och börjat praktisera de tekniker och metoder du lärt dig på din arbetsplats.

Pris och kommande datum:
2 900 kr
1 dag
Datum för Online
08 okt
Få platser kvar
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.