Ledarskap

Språkutvecklande arbetsplatser

Online

Är du nyfiken på vad en språkutvecklande arbetsplats är? Vill du få mer kunskap på temat språk, kommunikation och språkutvecklande arbetssätt? Då är det här utbildningen för dig! 

För vem 

Utbildningen vänder sig till alla som vill bidra till att arbetsplatsen jobbar medvetet och systematiskt med språkutveckling. Som chef vill du skapa en språkutvecklande arbetsplats eller så är du medarbetar och vill vara med och bidra till ett språkutvecklande arbetssätt.  

Ur innehållet 

  • Vad innebär det att vara en språkutvecklande arbetsplats 
  • Kunskap om hur vuxna lär sig ett andraspråk, och vilka hinder för språkinlärning som är vanliga
  • Kunskap om interkulturell kommunikation och hur medvetenhet om sociala koder kan främja språkutveckling
  • Inspiration för att arbeta språkutvecklande

Om utbildningen 

Du får ta del av goda exempel, vad som är viktigt att tänka på och få tips om hur du kan komma igång och arbeta för en språkutvecklande arbetsplats. Du kommer att få dela erfarenheter med andra deltagare.

Utbildningens mål 

Efter utbildningen har du fått ökad förståelse för vad det innebär att vara en språkutvecklande arbetsplats. Du har fått konkreta tips och idéer på hur du enkelt kan komma igång och jobba medvetet och systematiskt med språkutveckling.

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. 

Övrigt 

Utbildningen leds av certifierade språkombudsutbildare.