Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

På plats

I en bransch som ständigt utvecklas är din roll som chef och ledare oerhört viktig. På utbildningen får du verktygen för att kunna leda med framgång i förändringsprocesser, implementering av nya metoder och innovation samt vikten av medveten kommunikation.  

För vem 

För dig som är chef och ledare inom omsorgen och drivs av en vilja att uppnå en effektiv och innovativ omsorgsorganisation. Tre dagar på plats med tid mellan dag två och tre till att implementera ny kunskap.  

Ur innehåll 

  • Medveten kommunikation - förstå dig själv och andra 
  • Gruppers utveckling – gruppdynamik 
  • Att ge och ta feedback 
  • Avlastande samtal i ett coachande förhållningssätt 
  • Förståelse för medarbetares vilja och förmåga - motivera till förändring 
  • Konflikthantering 
  • Förändringsledning  

Om utbildningen 

Vår ledarskapsutbildning är skräddarsydd för chefer och ledare inom omsorgen och syftar till att stärka ditt ledarskap och din förmåga att förbättra kommunikationen inom ditt team, anpassa ditt ledarskap utifrån gruppens behov samt jobba aktivt med coachade förhållningssätt. Du kommer få kunskap om hur du kan jobba med förändringsledning kopplat till implementering av ny kunskap, metoder och förhållningssätt på din arbetsplats.  

Chefsrollen inom omsorgen innebär att balansera många ansvarsområden samtidigt som att du ska navigera i en komplex miljö. Den här unika utbildningen erbjuder dig kunskap och verktyg för att möta dina utmaningar och behov. Vi diskuterar hur du arbetar för fördjupad kunskap om pedagogik och förhållningssätt hos dina medarbetare - och hur du framgångsrikt leder ett förändringsarbete med fokus på det pedagogiska arbetet. Utbildningen leds av certifierade utbildare som alla har många års erfarenhet inom det pedagogiska ledarskapet i omsorgen. 

Utbildningens mål 

Utbildningen ger dig möjlighet att träna på verktyg och metoder som leder till ökad effektivitet i arbetsgruppen och förbättrad pedagogisk kvalitet på omsorgsarbetet.  

Övrigt 

Som deltagare på denna utbildning har du möjlighet att köpa individuell chefscoaching

till ett förmånligt pris. Kontakta oss här