Ledarskap

Omsorgströtta medarbetare – Vad gör vi?

Utbildning omsorgströtta medarbetare – Vad är omsorgströtthet och vad gör vi när medarbetare inom vård och omsorg inte längre visar ett gott bemötande?  

För vem 

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare och samordnare som arbetar inom vård och omsorg. Även andra intresserade som kommer i kontakt med personalgrupper eller arbetar inom vård och omsorg kan gå utbildningen. 

Ur innehållet 

·   Begreppen vanmakt, förråelse, samvetsstress, empatitröttet och omsorgströtthet 

·   Grupparbete med diskussion och reflektion 

·   Förebygga  

·   Verktyg för hantering  

Om utbildningen 

Vad är det som gör att vissa av våra medarbetare slutar vara trevliga, omsorgsfulla och empatiska – allt det som gjorde att de valde ett arbete inom omsorgen? När omsorgsmedarbetare inte får stöd för att göra rätt eller har för mycket att göra, skapas samvetsstress och omsorgströtthet som kan leda till bristande omsorg. Denna onlineutbildning tar tag i svåra frågor och ger dig både förståelse och konkreta redskap att vända ett negativt beteende. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.  

Övrigt 

Du är en aktiv del i utbildningen. Du har din kamera på och deltar i grupparbete med reflektion och diskussion.