Ledarskap

Leda utan att vara chef i omsorgen

Online

Utbildning Leda utan att vara chef inom omsorgen – Har du en roll där du behöver leda andra? Du kanske inte har ett formellt ansvar men har ansvar att leda ett team, det pedagogiska arbetet eller implementering av en metod. För att lyckas i din roll så krävs att du har ett nära ledarskap som skapar motivation och engagemang hos det team du leder.

För vem

Utbildningen riktar sig till till dig som arbetar inom vård och omsorg. För dig som i ditt arbete inte har ett formellt chefs – eller ledaransvar men som arbetar med att leda medarbetare. Exempelvis sjuksköterska som leder HSL-arbetet, medarbetar som leder centrala projekt, pedagogiskt ansvarig, stödpedagog, intern handledare, implementeringsansvariga eller samordnare.

Ur innehållet

  • Förstå dig själv och andra - nå fram med din kommunikation
  • Kommunikation
  • Coachande ledarskap - att påverka beteenden innan coachande ledarskap
  • Att ge och ta feedback
  • Att leda i utmanande situationer – förståelse för individens vilja och förmåga

Utbildningen

Under två dagar kommer du få ökad förståelse för både dig själv och hur du kan leda och påverka andra. Genom teori, metoder och praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg i ditt dagliga arbete. Du får även kunskap och färdigheter i hur du motiverar andra. 

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du ökat din förmåga att kommunicera med andra och du behärskar grunderna i coachning, feedback och motivation. Med praktiska verktyg och metoder kan du bedriva ett nära ledarskap med de personer du möter och leder på din arbetsplats.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

I denna utbildning jobbar du både före, under och efter utbildningen. Det är uppgifter du ska genomföra innan vi ses och det är uppgifter du ska genomföra mellan tillfällena. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt till inlärning och att du faktiskt börjar använda de metoder och verktyg du får under utbildningen. Tre veckor innan utbildningen startar kommer du få en inbjudan till vår lärplattform Promote. Det är här du genomför dina förberedelseuppgifter. Din chef kommer även få inloggning till systemet så hen kan coacha och stötta dig under utbildningens gång. För att bli godkänd på utbildningen behöver du har deltagit på samtliga träffar och genomfört alla uppgifter i Promote.