Ledarskap

Arbetsglädje, motivation och engagemang i arbetsgrupper

På begäran

Genom att fokusera på välmående och arbetsglädje kan ni tillsammans arbeta mot ökad produktivitet och framgång. Att prioritera glädje på arbetsplatsen skapar en unik möjlighet att öka motivationen och engagemanget i er arbetsgrupp. 

 För vem

Utbildningen vänder sig till verksamheter och företag som vill väcka och skapa arbetsglädje, öka motivationen och stärka engagemanget i sina arbetsgrupper. Perfekt för team som behöver en nystart och vill skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Om utbildningen

När arbetsglädjen ökar vill vi vara på jobbet. Motivation och engagemang stiger, och vi främjar ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Detta leder till bättre hälsa, minskad stress och lägre risk för utbrändhet. Genom att använda olika metoder för att främja arbetsglädje, fokusera på det som fungerar och ha en tydlig plan framåt, skapar vi goda förutsättningar för företagets eller verksamhetens framgång.

Under utbildningen arbetar vi med konkreta metoder och verktyg för att skapa arbetsglädje och jobba utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi tränar på att lyfta styrkor och det som fungerar. Våra utbildare använder ett faciliterande förhållningssätt där gruppen spelar en central roll i utbildningen och utformningen av planen framåt. Ett aktivt deltagande från både chefer och medarbetare är avgörande för att lyckas med denna utbildning.

Övrigt

Denna utbildning kan anpassas specifikt för er arbetsgrupp, verksamhet, företag eller kommun. Vi anpassar innehåll och antal dagar utifrån era utmaningar och behov. Kontakta oss för mer information om hur vi kan skräddarsy utbildningen efter era behov.