Ledarskap

ADHD och autism på arbetsplatsen

Online

ADHD och autism på arbetsplatsen - Alla är olika och olika är bra. Men en del olikheter kan innebära utmaningar som kan vara svåra att hantera. Att lyfta fram medarbetares styrkor och potential genom förståelse och kunskap, skapar en inkluderande arbetsplats som leder till utveckling och trivsel hos alla era medarbetare.

För vem

För dig som är chef, ledare, inom HR eller ger stöd till personer med autism och ADHD på en arbetsplats.

Om utbildningen

På denna utbildning kommer du få ökad förståelse för personer med autism och ADHD. Att ha autism eller ADHD påverkar den psykiska funktionsförmågan och många behöver därför extra stöd och förståelse i vardagen. Genom ökad förståelse och kunskap kan samarbetet med kollegor och kunder stärkas. Anpassat bemötande, tillrättalagda arbetsuppgifter och samtal med struktur är några exempel på verktyg som du kan använda för att underlätta arbetet på din arbetsplats.

Ur innehållet

  • Kort om autism och ADHD-diagnoserna
  • Vanliga utmaningar
  • Vad kan ta energi på en arbetsplats
  • Kommunikation och information på arbetsplatsen
  • Det sociala på arbetsplatsen
  • Bemötande och förståelse

Övrigt

Ta gärna kontakt med oss om ni behöver utbildning på plats hos er, vi kan anpassa längd och innehåll. Kontakta oss via kontaktformuläret här.

Här får du tre enkla tips som underlättar arbetet för en medarbetare med autism eller ADHD - läs mer här.