Ledarskap i mångfald – Att våga det svåra

Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om vad mångfald på arbetet innebär. Att se fördelar som finns på en arbetsplats med mångfald och hur du kan nyttja det på ett positivt och konstruktivt sätt.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och ledare i en mångkulturell organisation.

Om utbildningen

Under utbildningen ges du möjlighet att dela erfarenheter med andra chefer och lära dig mer om dig själv och ditt ledarskap. Du får kunskap och förståelse om egna och andras fördomar. Vad detta innebär och hur det påverkar ditt agerande som chef och ledare. Vi arbeta fram konkreta stöd för att leda en arbetsgrupp med stor mångfald och går igenom affärsnyttan med att arbeta med mångfaldsfrågan. Det kan handla om hur man konkretiserar att alla är välkomna? Vilka normer som idag finns på din arbetsplats och vem eller vilka som är informella ledare? Hur är det att vara chef när det uppstår irritation i arbetsgruppen? Hur man ska agera när någons rättigheter i arbetslivet krockar med de skyldigheter som arbetet innebär? Hur din arbetsplats påverkas av att medarbetarna har olika bakgrund? Vi pratar om vad är det som är så roligt med att jobba där det finns en mångfald och hur kan vi dra nytta av mångfalden? Du kommer att genomföra en övning som tar tempen på den egna arbetsplatsen och som ger dig en bra start för din arbetsgrupps kommande mångfaldsarbete. Du får även material för att kunna genomföra en workshop vid den egna arbetsplatsen. Workshopen bygger på att arbetsgruppen i dialogform och tillsammans verkar för ökad mångfald och inkludering.

Ur innehållet

 1. Mångfald – vad är det egentligen och hur kan du dra nytta av mångfald.
 2. Affärsnyttan med mångfaldsarbete.
 3. Leda en arbetsgrupp med stor mångfald.
 4. Hjälp med att starta igång arbetsgruppens eget mångfaldsarbete.
 5. Ökad förståelse för olika kulturella aspekter och normer.
 6. Normer och makt på den egna arbetsplatsen.
 7. Intressekonflikter mellan religion och arbete.
 8. Rättigheter i arbetslivet och skyldigheter i arbetet.
 9. Diskrimineringslagens innebörd och krav på aktiva åtgärder

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du som chef fått kunskap och nya arbetssätt om hur du ska verka för en ökad mångfald på din arbetsplats, samtidigt som du har fått en bättre förståelse för de skillnader och utmaningar som kan uppstå i en mångkulturell miljö och hur de kan påverka ditt ledarskap.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris och kommande datum:
3 490 kr
1 dag
Datum för Online
19 okt
Få platser kvar
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.