Lagrum och introduktion

Introduktionsutbildning LSS – Distans

Distans

Utbildning introduktion till LSS – Den här utbildningen vänder sig till medarbetare som är nya inom LSS. Du får kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom LSS. Allt från bemötande, lagrum, att arbete i någons hem till pedagogik och diagnoskunskap. En introduktionsutbildning som genomförs digitalt.


Här kan du se en kort film om upplägget: Kom igång i LSS

För vem

Nyanställd personal inom LSS alternativt personer som är utan arbete och behöver få en plattform av kunskap och förståelse för att börja jobba inom LSS.

Ur innehållet

 • LSS – ett liv som alla andra
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Andra lagar: arbetsmiljö, livsmedel
 • HSL, basala hygienrutiner, medicinhantering
 • Värdegrund – respekt, relation, arbeta med det som fungerar
 • Företrädare – vad är det och vad ingår i deras uppdrag
 • Att arbeta i någons hem – professionell med hjärna och hjärta
 • Dokumentation – daglig dokumentation, genomförandeplan och avvikelsehantering
 • Lågaffektivt bemötande – introduktion
 • Personlig pedagogik – anpassningar och hjälpmedel
 • Kunskap om målgruppen och kort om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/diagnoser
 • Sekretess

Om utbildningen

I programmet kommer deltagaren att genomföra olika webbaserade uppgifter. Du får kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom LSS. Allt från lagrum, att arbete i någons hem till pedagogik och diagnoskunskap. Mycket fokus läggs på bemötande och utbildningen innehåller även inspelade webinarium med våra utbildare. Utbildningen motsvarar en tre dagars fysisk utbildning och vi rekommenderar att den genomförs under 1-4 veckor. En kostnadseffektiv introduktion, oberoende av tid och plats. Personlig uppföljning och stöttning under programmets gång.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har deltagaren fått ökad kunskap och förståelse för hur det är att jobba inom LSS. Hen känner sig trygg i att förhålla sig till lagrum och den dokumentation som krävs. Deltagaren har fått ökad förståelse för vikten av bemötande, tydliggörande pedagogik och kunskap om målgruppen.

Övrigt

Deltagaren jobbar i vår lärplattform Promote och samma dag utbildningen startar får deltagaren en inbjudan till programmet. Närmsta chef eller fadder får också tillgång till programmet och coachar under utbildningens gång. Deltagaren behöver ha tillgång till internet, en dator, smartphone eller Ipad för att genomföra utbildningen.