Lagrum och introduktion

Grundutbildning i LSS och nödvärn

Utbildning i LSS och nödvärn – LSS är en rättighetslag som ska säkra goda levnadsvillkor för vissa personer med funktionsnedsättning. På den här utbildningen får du lära dig mer om varför lagen finns, vem som omfattas av den och vad som förväntas av dig som möter människor som har rätt till insatserna i LSS.

För vem

För dig som arbetar inom LSS. Vi rekommenderar utbildningen fristående, som komplement till lågaffektivt bemötande eller till utbildning om diagnoskunskap. 

Om utbildningen

Det finns många spännande aspekter i LSS och tillsammans fördjupar vi oss i vad lagen säger och hur den ska efterlevas och utföras. På utbildningen kommer du också lära dig om vikten av dokumentation samt vad nödvärn är och inte är. När vi hamnar i svåra och utmanande situationer är det viktigt att förstå sin egen roll, veta vilket ansvar en har och vad som förväntas av en.

Målet med denna utbildning är att ge dig mer kunskap och förståelse kring LSS och nödvärn och på så sätt ge dig ny motivation och inspiration i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta för dig att utföra ditt arbete korrekt enligt rådande lagar och regler. 

Ur innehållet

  • Lagen om stöd och service (LSS)
  • Insatser och syften i LSS
  • Delaktighet
  • Dokumentation, Lex Sarah och tystnadsplikt
  • Vad är nödvärn
  • Förebygga att hamna i nödvärn