Lågaffektivt bemötande

Studio 3 – bemöt utmanande beteende lågaffektivt

På plats

Utbildning i Studio 3 - Studio 3 är till för att ge dig bra förutsättningar för att hantera, förstå och förebygga utmanande beteenden. Du får lära dig hur du med lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott.

För vem

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer med utmanande beteenden.

Ur innehållet

  • Lågaffektivt bemötande
  • Verktyg för att hitta och förstå orsaker till ett beteende
  • Använda säkra metoder i fysiska situationer
  • Tolerans för att möta utmanande beteende
  • Avlastande samtal efter incident

Om utbildningen

3-dagarsutbildning som ger dig konkreta verktyg för ditt dagliga arbete. På denna utbildning fokuserar vi på hur vi skapar bra förutsättningar för att hantera, förstå och förebygga utmanande beteenden. Vår utgångspunkt är alltid respekt och omsorg för individen.

I Studio 3-utbildningen lär vi också ut fysiska frigörelseprinciper, praktiska och konkreta lågaffektiva metoder du kan använda när en person blir fysisk våldsam. Frigörelseprinciperna är framtagna för att säkra att du kan arbeta tryggt och omsorgsfullt med respekt för individen. Utbildningen består bland annat av övningar, reflektion, grupparbete och undervisning.

Utbildningens mål

Med denna utbildning vill vi ge dig självförtroende, förståelse och kunskap att bemöta människor med utmanande beteende. Du får lära dig hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du får också en ökad kunskap om människor med särskilda behov och exempel på vad du som personal eller anhörig behöver tänka på i olika situationer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap eller erfarenhet av att arbeta inom omsorg, skola, behandling med personer med utmanande beteenden.

Övrigt

Studio 3 Clinical Service i England har under ledning av Dr A. McDonnell arbetat fram ”Low arousal” (lågaffektivt bemötande) och metoden Studio 3, som också kallas Studio III. Metoden är baserad på forskningsresultat och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara världsledande när det gäller att arbeta med människor som har utmanande beteenden. Studio 3 etablerades i England 1989. Vi har utbildat i Studio 3 sedan 2008 och alla våra utbildare är certifierade. Läs mer om Studio 3 på https://www.studio3.org/