Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande grundutbildning

På plats

Grundutbildning i lågaffektivt bemötande - Vill du lära dig att bemöta människor som befinner sig i affekt? Här får du lära dig mer om vad affekt handlar om och hur vi kan undvika och underlätta för människor att inte hamna i detta.

För vem

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och anhöriga inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteende. För dig som möter personer med utmanande beteenden som är väldigt utåtagerande rekommenderar vi utbildningen Studio 3. Där lär du dig att bemöta mer fysiska beteenden.

Välj att läsa utbildningen på det sättet som passar dig bäst. Vi erbjuder utbildningen på plats eller distans

Ur innehållet

  • Hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikter
  • Orsaker till utmanande beteende
  • Arbeta med ett respektfullt bemötande
  • Hur påverkar stress och oro omsorgstagare och medarbetare
  • Hur kan du stötta en kollega efter incident

Om utbildningen

Lågaffektivt bemötande handlar om att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt. Under utbildningen kommer vi bland annat in på att ställa rätt krav vid rätt tillfälle, hur och när avleder man och om man alltid ska backa och vara tyst. Lär dig om bemötandets många facetter och om hur olika vi alla är i våra behov. Du får kunskap och förståelse för teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som kan orsaka utmanande beteenden. Du får även verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som medarbetare kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du lärt dig att ett lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik, där du, har ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar för personen du jobbar med. Du vet hur du ska inventera aktiviteter, kravanpassa, skapa handlingsplaner och hålla dig lugn även i kritiska situationer. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om de personer du ger stöd till.