Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande – Distans

Online

Utbildningen i Lågaffektivt bemötande distans - Denna utbildning är för dig som vill lära dig de lågaffektiva arbetsmetoderna på distans. Syftet med utbildningen är att ge dig verktyg att behålla lugnet när du möter personer i affekt, men också att ge dig verktyg att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt.

För vem

För dig som vill arbeta självständigt och aktivt på distans, utan fysiska träffar. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och anhöriga inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteende. För dig som möter personer med utmanande beteenden som är väldigt utåtagerande rekommenderar vi utbildningen Studio 3. Där lär du dig att bemöta mer fysiska beteenden.

Ur innehållet

  • Lågaffektiva tekniker/metoder
  • Människosyn, etik och empati
  • Orsaker till utmanande beteende
  • Handlingsplaner och respektfullt bemötande
  • Hur påverkar stress och oro omsorgstagare och medarbetare
  • Hur kan du stötta en kollega efter incident

Om utbildningen

Utbildningen är utan fysiska träffar och är på vår lärplattform Promote. Det ingår lärarledda onlinewebbinarier, du ska arbeta aktivt med uppgifter före, under och efter. Beräkna cirka 14 timmar för att genomföra utbildningen – det är motsvarande en lärarledd tvådagars utbildning. Vår digitala lärplattform skapar förutsättningar för ett effektivt lärande. I den får du bland annat att ta del av film och material att jobba med. fördelarna med denna utbildningsform är att du kan börja utveckla ditt arbete och använda det du lär dig under utbildningens gång.

Lågaffektivt bemötande sätter fokus på din roll som medarbetare eller anhörig. På utbildningen får du bland annat lära dig att ställa rätt krav vid rätt tillfälle. Hur och när avleder man och om man alltid ska backa och vara tyst? Du får verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som medarbetare kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår. På utbildningen blandas teori och praktiska övningar och dina erfarenheter spelar en viktig roll.

För att bli godkänd på utbildningen behöver du har deltagit på samtliga onlineträffar och genomfört alla uppgifter i Promote.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du lärt dig att ett lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik, där du, har ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar för personen du jobbar med. Du vet hur du ska inventera aktiviteter, kravanpassa, skapa handlingsplaner och hålla dig lugn även i kritiska situationer. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om de personer du ger stöd till.

Övrigt

I denna utbildning jobbar du både före, under och efter utbildningen. Det är uppgifter du ska genomföra innan vi ses och det är uppgifter du ska genomföra mellan tillfällena. Vi träffas tre gånger digitalt via Zoom på angivna datum. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt till inlärning och att du faktiskt börjar använda de metoder och verktyg du får under utbildningen. Ca två veckor innan utbildningen startar kommer du få en inbjudan till vår lärplattform Promote. Det är här du genomför dina förberedelseuppgifter. Din chef/coach kommer även få en inbjudan till programmet så hen kan coacha och stötta dig under utbildningens gång. För att jobba i Promote räcker det med att du har internetuppkoppling, en dator, padda eller smartphone.

Här kan du läsa mer om Promote