Lågaffektivt bemötande

Hållbara bemötandestrategier

Online

Fördjupningsutbildning i lågaffektivt bemötande och hållbara strategier för bemötande - Bygg vidare på din grundutbildning och få fler verktyg och kunskap du behöver för att utveckla ditt arbete och för att ta hand om dig själv.  

För vem 

Utbildningen vänder sig till dig som redan har grundkunskaper i lågaffektivt bemötande och vill fördjupa dessa. Du behöver ha genomfört grundutbildning i Lågaffektivt bemötande eller Studio 3.

Om utbildningen 

Bygg vidare på din grundutbildning och lär dig hantera utmanande situationer med ökad självkännedom och på ett hållbart sätt. Vill du utveckla ditt bemötande och skapa en mer hållbar arbetsmiljö är denna kurs ett perfekt nästa steg. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och utveckla strategier för att bemöta stressiga situationer professionellt och medvetet. Genom kartläggningsverktyg och pedagogiska handlingsplaner ökar förståelsen av ens egna reaktioner, samt alternativ för hur du kan agera medvetet i utmanande situationer. Med självkännedom som utgångspunkt arbetar vi med att stärka ditt stöd till andra - samtidigt som du lär dig att förebygga omsorgströtthet. 

Ur innehållet 

  • Egna personliga strategier för återhämtning 
  • Förebygga omsorgströtthet 
  • Förstå mekanismerna bakom kontrollförlust  
  • Känslors betydelse för den professionella 

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge dig fördjupade insikter och verktyg för att kunna arbeta lågaffektivt på ett professionellt sätt. Du kommer att få en ökad självkännedom, förståelse för dina egna reaktioner, strategier för att hantera stress och förebygga omsorgströtthet. Genom att använda dessa kunskaper i ditt arbete kommer du kunna erbjuda bättre stöd till andra - samtidigt som du tar hand om dig själv.