Lågaffektivt bemötande

Bemötande av människor med särskilda behov

På begäran

Utbildning i bemötande - Är du redo att förbättra din förmåga att bemöta människor med särskilda behov? I en värld där empati och förståelse är nyckeln till framgång, erbjuder vår utbildning i bemötande en unik möjlighet att utveckla dina färdigheter och skapa en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö.

För vem

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete möter människor med särskilda behov. Det kan exempelvis vara inom sjukvård, service eller andra branscher där bemötandet är en central del för att kunna lösa arbetsuppgifterna. För dig som är chef, arbetsledare eller kollega. 

Om utbildningen

Utbildningen utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt och fokuserar på hur man med olika strategier kan stärka sin förmåga att skapa en tryggare arbetsmiljö för både personal och patienter, anhöriga, besökare med flera. Deltagarna får verktyg och metoder för att effektivt hantera och förebygga konfliktsituationer samt utmanande beteenden, vilket bidrar till att upprätthålla ett professionellt och respektfullt bemötande även under pressade situationer. Genom att utveckla förståelsen för människors beteenden, känslopåverkan, samt tekniker för deeskalering och miljöanpassning, bidrar denna utbildning till en tryggare arbetsmiljö för alla inblandade.

Övrigt

Denna utbildning kan anpassas specifikt för er arbetsgrupp, verksamhet, företag eller kommun. Vi anpassar innehåll och antal dagar utifrån era utmaningar och behov. Kontakta oss för mer information om hur vi kan skräddarsy utbildningen efter era behov.