Lågaffektivt bemötande

Affektsmitta och känslohantering

Online

Fördjupningsutbildning i lågaffektivt bemötande och affekt - Bygg vidare på din grundutbildning och lär dig hantera utmanande situationer med ökad självkännedom och på ett hållbart sätt. Lär dig skillnaderna mellan affekt, emotion och känslor samt hur affektsmitta kan påverka ditt och andras beteende.  

För vem 

Utbildningen riktar sig till dig som möter utmanande beteenden i ditt arbete och vill utveckla dina färdigheter för att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö. Du behöver ha genomfört grundutbildning i Lågaffektivt bemötande eller Studio 3.  

Om utbildningen 

Denna utbildning är utformad för dig som redan har grundläggande kunskaper i lågaffektivt bemötande och vill fördjupa dessa ytterligare. Välkommen till en utbildning som hjälper dig att ta kontroll över, eller få förståelse för, dina reaktioner för att kunna utveckla ditt bemötande och för ett hållbart arbetssätt. Med hjälp av kartläggning och egen reflektion få självinsikt i våra medvetna och omedvetna triggers, inbyggda vanor och strategier och hur dessa spelar en central roll i vårt bemötande. Genom att få en fördjupad kunskap för skillnaderna mellan mentalisering och “fingertoppskänsla” - kognitiv och affektiv empati - får du verktyg för att hantera utmanande situationer på ett professionellt sätt. Vi kan inte nöja oss med att hjälpen står och faller med den personal man har turen eller oturen att möta – alla ska kunna erbjuda professionellt stöd oavsett situation. 

Ur innehållet 

  • Handlingstendenser till affekter 
  • Vad är affekt och affektsmitta 
  • Affekt- och känsloreglering 
  • Triggers och vanor 
  • Kognitiv empati och affektiv empati 

Utbildningens mål 

Målet med utbildningen är att ge dig fördjupade kunskaper i affekt, affektsmitta, emotioner och dina egna triggers och i bemötandet med andra. Du kommer att få verktyg för ökad självinsikt kring vad som påverkar dina känslor och beteenden, både medvetet och omedvetet. Genom att integrera dessa kunskaper i ditt dagliga arbete kommer du att kunna hantera stressiga och utmanande situationer mer medvetet och professionellt. Detta leder till en bättre arbetsmiljö för både dig och de du arbetar med.