Kognitiv beteendeterapi, KBT Introduktionsutbildning

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod inom psykoterapiområdet för att i vid mening förändra människors beteenden.

I denna introduktionsutbildning fokuserar vi på hur KBT kan användas för att ge ökad livskvalitet för den person du arbetar med och för att få arbetsgruppen att fungera bättre.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som behandlingspedagog/behandlingsassistent/boendestödjare eller har liknande utbildning och arbetsuppgifter.

Utbildningens längd

3 dagar som är uppdelade på 2 + 1 dagar för att du ska kunna träna praktiskt mellan utbildningstillfällena.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig vad kognitiv beteendeterapi är samt hur du gör en funktionell analys av ett beteende. Den funktionella analysen tydliggör vad som händer före och efter det att beteendet uppstår. Att förstå funktionen av beteendet skapar bättre möjlighet att ta fram en skräddarsydd pedagogisk plan med målet att öka den enskildes livskvalitet genom alternativa problemlösningar och hanterandestrategier.

Du får konkreta och praktiska verktyg som du kan använda i ditt arbete för att förstå både ett beteende hos någon annan och hur ditt eget beteende kan påverka en situation. Under utbildningen får du också praktisk träning i att analysera egna och fiktiva fall.

Ur innehållet

•Vad är kognitiv beteendeterapi och hur har det utvecklats över tid

•Att förstå beteenden som något vi gör och inte något vi är

•Att arbeta med nyckelbeteenden

•Vad styr våra beteenden

•Hur gör man en funktionell analys och hur tillämpar man den

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått en introduktion i, och förståelse för, vad KBT är och hur du kan använda dig av beteendefokus i ditt arbete. Du känner dig trygg i att göra en funktionell analys av beteenden och kan identifiera och initiera åtgärder utifrån analysen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris och kommande datum:
7 100 kr
3 dagar
Datum för Online
29 sep - 30 sep,
25 okt
Få platser kvar
Datum för Stockholm
13 okt - 14 okt,
11 nov
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.