Introduktionsutbildning- Kom igång inom LSS – Distans

Den här utbildningen vänder sig till medarbetare som är nya inom LSS. En introduktionsutbildning som genomförs digitalt. Utbildningen motsvarar en tre dagars fysisk utbildning och vi rekommenderar att den genomförs under 1-4 veckor. En kostnadseffektiv introduktion, oberoende av tid och plats. Personlig uppföljning och stöttning under programmets gång.


Här kan du se en kort film om upplägget: Kom igång i LSS

För vem

Nyanställd personal inom LSS alternativt personer som är utan arbete och behöver få en plattform av kunskap och förståelse för att börja jobba inom LSS.

Om utbildningen

I programmet kommer deltagaren att genomföra olika webbaserade uppgifter. Hen får kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom LSS. Allt från lagrum, att arbete i någons hem till pedagogik och diagnoskunskap. Mycket fokus läggs på bemötande och utbildningen innehåller även inspelade webinarium med våra utbildare.

Ur innehållet

 • LSS – ett liv som alla andra
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Andra lagar: arbetsmiljö, livsmedel och brand
 • HSL, basala hygienrutiner, medicinhantering
 • Värdegrund – respekt, relation, arbeta med det som fungerar
 • Företrädare – vad är det och vad ingår i deras uppdrag
 • Att arbeta i någons hem – professionell med hjärna och hjärta
 • Dokumentation – daglig dokumentation, genomförandeplan och avvikelsehantering
 • Lågaffektivt bemötande – introduktion
 • Personlig pedagogik – anpassningar och hjälpmedel
 • Kunskap om målgruppen och kort om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/diagnoser
 • Sekretess/GDPR

Utbildningens mål

Efter utbildningen har deltagaren fått ökad kunskap och förståelse för hur det är att jobba inom LSS. Hen känner sig trygg i att förhålla sig till lagrum och den dokumentation som krävs. Deltagaren har fått ökad förståelse för vikten av bemötande, tydliggörande pedagogik och kunskap om målgruppen.

Övrigt

Deltagaren jobbar i vår lärplattform Promote och samma dag utbildningen startar får deltagaren en inbjudan till programmet. Närmsta chef eller fadder får också tillgång till programmet och coachar under utbildningens gång. Deltagaren behöver ha tillgång till internet, en dator, smartphone eller Ipad för att genomföra utbildningen.

Pris och kommande datum:
1 750 kr
1 dag
Datum för digitalt genomförande
22 sep
20 okt
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.