Introduktionsutbildning- Kom igång inom äldreomsorgen

Den här utbildningen vänder sig till medarbetare som är nya inom äldreomsorgen. En tredagars utbildning som genomförs digitalt under två veckor. En kostnadseffektiv introduktion, oberoende av tid och plats. Deltagare får personlig uppföljning och stöttning under programmets gång.

Stadsstöd - Nu finns statsbidrag att söka för korta jobbspår till utbildningsinsatser hos kommuner där akuta rekryteringsbehov finns. Stödet ges till kortare insatser såsom denna introduktionsutbildning; Sök här


Här kan du se en kort film om upplägget: Kom i gång i äldreomsorgen

Om utbildningen

Under två veckor kommer deltagaren genomföra olika webbaserade uppgifter. Få kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom äldreomsorgen. Allt från lagrum, nationell värdegrund till demens och personcentrerad vård. Mycket fokus läggs på bemötande och utbildningen innehåller två virtuella möten med vår utbildare som har lång erfarenhet av äldreomsorg och demensvård.

Ur innehållet

 • Kunskap om målgruppen, vilka är det vi möter (de äldre, närstående, uppdragsgivare)
 • Bemötande (personcentrerad vård, rätten till självbestämmande, delaktighet)
 • Demenssjukdom
 • Nationella värdegrunden
 • Vård i livets slut
 • Lagrum, dokumentation och avvikelsehantering, vikten av reflektion
 • Sekretess/GDPR
 • Kunskap och förståelse för basala hygienrutiner, vårdhygien och livsmedelshygien
 • Roller och ansvar inom äldreomsorg (HSL, SSK, USK), Vem är jag i ”maskineriet”
 • Arbetsmiljö, ergonomi och brand

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap och förståelse för hur det är att jobba inom äldreomsorgen. Du känner dig trygg i att förhålla dig till lagrum och den dokumentation som krävs. Du har fått ökad förståelse för vikten av bemötande och kunskap om personcentrerad vård och demens.

För vem

Nyanställd personal inom äldreomsorgen alternativt personer som är utan arbete och behöver få en plattform av kunskap och förståelse för att börja jobba inom äldreomsorg.

Övrigt

Utbildningen är tre dagar och deltagare genomför den under max två veckor. De jobbar i vårt systemstöd Promote och innan utbildningen startar får deltagaren inbjudan till systemet. Närmsta chef eller fadder får också tillgång till systemet och coachar under utbildningens gång. Deltagaren behöver ha tillgång till internet, en dator, smartphone eller Ipad för att genomföra utbildningen.


Pris och kommande datum:
1 995 kr
3 dagar
Inga kommande kurstillfällen

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.