Introduktionsutbildning- Kom igång inom äldreomsorgen – Distans

Den här utbildningen vänder sig till medarbetare som är nya inom äldreomsorgen. En introduktionsutbildning som genomförs digitalt. Utbildningen motsvarar en tre dagars fysisk utbildning och vi rekommenderar att den genomförs under 1-4 veckor. En kostnadseffektiv introduktion, oberoende av tid och plats. Deltagare får personlig uppföljning och stöttning under programmets gång.


Här kan du se en kort film om upplägget: Kom i gång i äldreomsorgen

För vem

Nyanställd personal inom äldreomsorgen alternativt personer som är utan arbete och behöver få en plattform av kunskap och förståelse för att börja jobba inom äldreomsorg.

Om utbildningen

I programmet kommer deltagaren genomföra olika webbaserade uppgifter. Få kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom äldreomsorgen. Allt från lagrum, nationell värdegrund till demens och personcentrerad vård. Mycket fokus läggs på bemötande och utbildningen innehåller inspelade webinarium med vår utbildare som har lång erfarenhet av äldreomsorg och demensvård. Dessa är ca 45 minuter långa vardera.

Ur innehållet

 • Kunskap om målgruppen, vilka är det vi möter (de äldre, närstående, uppdragsgivare)
 • Bemötande (personcentrerad vård, rätten till självbestämmande, delaktighet)
 • Demenssjukdom
 • Nationella värdegrunden
 • Vård i livets slut
 • Lagrum, dokumentation och avvikelsehantering, vikten av reflektion
 • Sekretess/GDPR
 • Kunskap och förståelse för basala hygienrutiner, vårdhygien och livsmedelshygien
 • Roller och ansvar inom äldreomsorg (HSL, SSK, USK), Vem är jag i ”maskineriet”
 • Arbetsmiljö, ergonomi och brand

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap och förståelse för hur det är att jobba inom äldreomsorgen. Du känner dig trygg i att förhålla dig till lagrum och den dokumentation som krävs. Du har fått ökad förståelse för vikten av bemötande och kunskap om personcentrerad vård och demens.

Övrigt

Deltagaren jobbar i vår lärplattform Promote och samma dag utbildningen startar får deltagaren inbjudan till programmet. Närmsta chef eller fadder får också tillgång till programmet och coachar under utbildningens gång. Deltagaren behöver ha tillgång till internet, en dator, smartphone eller Ipad för att genomföra utbildningen.


Pris och kommande datum:
1 750 kr
1 dag
Datum för digitalt genomförande
22 sep
20 okt
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.