Introduktion till tvång och självskadebeteende

Störande tankar som man inte kan bli av med kan ge oro – och det kan leda till ångest. Varför skadar personer sig själv – vad står det för och hur ska vi hantera det? Tvångstankar, tvångsbeteende och självskadebeteende är utmanande för många att hantera – lär mer om bemötande och lindring på denna heldagsutbildning.


Om utbildningen

Alla människor upplever ibland oro, stress och ångest. Dessa kroppsreaktioner kan vara obehagliga men är en viktig och naturlig del i vår kropp som talar om för oss att något är fel och att vi behöver agera för att möta ett hot eller en fara. Men för personer som har svårt att hantera starka känslor riskerar oro, stress och ångest att leda till ett ångestsyndrom som exempelvis tvång. Under föreläsningen kommer vi gå igenom vad du kan göra för att förhindra onödig stress, oro och ångest för de personer du arbetar för. Genom kunskap och förståelse kan du börja designa en fungerande pedagogik för personen.

Första halva av dagen handlar om att ge dig förståelse och kunskap om vad som händer i kroppen när tankar blir till tvång – och hur det påverkar beteendet. Vi kommer ta upp olika ångestsyndrom, hur de uppstår, yttrar sig och vad du kan göra för att hjälpa personer som lider av detta. Det handlar inte om behandling utan om ett bemötande som är anpassat för att lindra och inte förvärra svårigheterna.

Andra delen av dagen handlar om självskadebeteende – ofta handlar det om att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta. Du kommer också få konkreta tips som vi kommer gå igenom på utbildningen om hur du kan hjälpa någon med självskadebeteende att komma ifrån sitt beteende.

Ur innehållet

  • Vad händer i kroppen?
  • Hur arbetar man?
  • Tvång – vad är det?
  • Självskadebeteende – vad gör man?

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du bland annat fått ökad kunskap och förståelse för olika ångestsyndrom, självskadande beteende och hur du bemöter personer med oro, stress och ångest. Du känner dig tryggare i det pedagogiska arbetet då du fått kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med tvång och/eller självskadebeteende.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris och kommande datum:
1 900 kr
1 dag
Inga kommande kurstillfällen
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.