Handleda och utbilda

Utbildning för utbildare

På plats

Utbildning för utbildare – Bli tryggare i din roll som utbildare och planera och genomföra utbildningar på ett strukturerat och pedagogiskt sätt utifrån gemensam pedagogisk modell. Denna utbildning ger dig även verktygen och kunskapen om hur du ska hantera besvärliga situationer och personer.

För vem

Vänder sig till dig som jobbar som utbildare eller utöver din ordinarie roll utbildar medarbetare och chefer eller kommer att utbilda.

Ur innehållet

  • Förberedelser (de sju byggstenarna)
  • Inledning, genomförande och avslut
  • Grunder i kommunikation
  • Olika lärstilar
  • Rollen som utbildare
  • Metoder och hjälpmedel i olika utbildningssituationer
  • Hantera nervositet
  • Hantera besvärliga situationer och personer

Om utbildningen

Under 2+1 dagar kommer du att få kunskap om hur man på bästa sätt förbereder, inleder, genomför och avslutar en utbildning för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att deltagarna använder det de lär sig på en utbildning. Vi går även igenom grunder i kommunikation och metoder och hjälpmedel i olika utbildningssituationer. Dagarna varvas med teori och praktiska övningar.

Innan, under och efter utbildningen kommer du jobba med uppgifter i vår digitala lärplattform –Promote- där vi skapar förutsättningar för en effektiv lärresa. Du behöver avsätta tid för eget arbete innan utbildningen, mellan träffarna och efter utbildningen. Utbildningen sträcker sig totalt över 8 veckor. Din chef kommer få en inbjudan till programmet för att kunna stötta och coacha dig under utbildningens gång. Allt för att du ska få bästa förutsättningarna att tillämpa det du lär dig.

För att bli godkänd på utbildningen behöver du har deltagit på samtliga träffar och genomfört alla uppgifter i Promote.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du blivit tryggare i din roll som utbildare och har lärt dig att planera och genomföra utbildningar på ett strukturerat och pedagogiskt sätt utifrån gemensam pedagogisk modell. Du känner dig tryggare och vet hur du ska hantera besvärliga situationer och personer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

I denna utbildning jobbar du både före, under och efter utbildningen. Det är uppgifter du ska genomföra innan vi ses och det är uppgifter du ska genomföra mellan tillfällena. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt till inlärning och att du faktiskt börjar använda de metoder och verktyg du får under utbildningen. Tre veckor innan utbildningen startar kommer du få en inbjudan till vår lärplattform Promote. Det är här du genomför dina förberedelseuppgifter. Din chef kommer även få en inbjudan till programmet så hen kan coacha och stötta dig under utbildningens gång. För att jobba i Promote räcker det med att du har internetuppkoppling, en dator, padda eller smartphone.