Äldre och demenssjukdom

Demensutbildning – från teori till praktik

Online

På denna utbildning får du en grundläggande introduktion till hur man bemöter människor med en demenssjukdom och du får ökad förståelse för hur en demenssjukdom kan påverka livet.

För vem

Nyanställda, vikarier, anhöriga eller personal som behöver grundläggande introduktion och kunskap om demens.

Ur innehållet

  • Hur kognitiva funktioner påverkas vid demenssjukdom
  • Stödjande miljöer och bemötande
  • Introduktion till kommunikation

Om utbildningen

Du får under utbildningen en kort genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna och hur kognitiva förmågor kan påverkas. Du får kunskap om bland annat sinnesintryck, minne och språk – och hur du kan underlätta och ge stöd i vardagen. Vi fokuserar på vad du som medarbetare kan göra i praktiska situationer utifrån kunskap om sjukdomens konsekvenser. Du får kunskap om hur du kan arbeta och bemöta och kan börja omsätta teori i praktiken. Utbildningen ger dig förutsättningar att börja jobba utifrån en större förståelse kring olika beteenden och hur du skapa en stödjande miljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.