Handleda och utbilda

Utbildning för handledare

På plats

Utbildning för handledare – Att jobba kontinuerligt med handledning och stötta personalen i det dagliga arbetet är av vikt för att ha en hög kvalitet i verksamheten som ger klienter, brukare eller elever det stöd de behöver. Nyttja den kompetens ni har och satsa på era egna chefer eller medarbetare och låt dem få växa och bli de personer som leder och stöttar i det pedagogiska arbetet.

För vem

Vänder sig till dig som handleder personalgrupper utifrån ditt område och den expertkunskap du besitter.

Ur innehållet

  • Rollen som handledare
  • Vad är handledning?
  • Fällor och utmaningar i handledarrollen
  • Analysmodell och dokumentation
  • Grunder i kommunikation
  • Samtalsteknik
  • Positiv- och negativ förstärkning

Om utbildningen

Under 2+1 dagar följt av en halvdag online kommer du att få kunskap om och förståelse för hur man på bästa sätt genomför handledning i medarbetargrupper. Vi går igenom grunderna i kommunikation utifrån motiverande samtalsmetodik, feedback, grupputveckling samt hur du genomför en kartläggning och gör handlingsplaner. Du kommer att få praktiska verktyg och metoder som du direkt kan använda dig av när du själv handleder medarbetargrupper. Dagarna varvas med teori och mycket praktisk övning.

Innan, under och efter utbildningen kommer du jobba med uppgifter i vår digitala lärplattform Promote, där vi skapar förutsättningar för en effektiv lärresa. Du behöver avsätta tid för eget arbete innan utbildningen, mellan träffarna och efter utbildningen. Utbildningen sträcker sig totalt över 12 veckor. Din chef kommer få en inbjudan till programmet för att kunna stötta och coacha dig under utbildningens gång. Allt för att du ska få bästa förutsättningarna att tillämpa det du lär dig.

För att bli godkänd på utbildningen behöver du har deltagit på samtliga träffar och genomfört alla uppgifter i Promote.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kan du lyssna in gruppens behov och förstå var den befinner sig. Du har förmågan att möta gruppen där den befinner sig och genom ditt aktiva lyssnande föra gruppen framåt. Du ger inte lösningar utan hjälper gruppen att hitta lösningar. Du har fokus på det som fungerar och du kan ge positiv- och konstruktiv feedback. Du kan arbeta med kartläggning och utvärdering.

Förkunskaper

För att delta på utbildningen och därefter genomföra handledning krävs att du har några års erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp och samlat på dig expertkunskap inom ditt område. Du ska även ha kunskap om lagar som styr verksamheten, etiska principer och dokumentation. 

Övrigt

I denna utbildning jobbar du både före, under och efter utbildningen. Det är uppgifter du ska genomföra innan vi ses och det är uppgifter du ska genomföra mellan tillfällena. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt till inlärning och att du faktiskt börjar använda de metoder och verktyg du får under utbildningen. Tre veckor innan utbildningen startar kommer du få en inbjudan till vår lärplattform Promote. Det är här du genomför dina förberedelseuppgifter. Din chef kommer även få en inbjudan till programmet så hen kan coacha och stötta dig under utbildningens gång. För att jobba i Promote räcker det med att du har internetuppkoppling, en dator, padda eller smartphone.