Delaktighet och inflytande

Utbildning i delaktighet – Vi vet att det finns stort intresse kring arbetet med delaktighet och inflytande. Delaktighet förutsätter en fungerande kommunikation, flexibilitet i utformningen av stöd och ett normkritiskt förhållningssätt.

För vem

För dig som är chef, pedagog, har ett pedagogiskt ansvar eller vill utveckla ditt arbete i arbetet med delaktighet och inflytande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Om utbildningen

Under utbildningen diskuterar vi och fördjupar oss i förutsättningar för delaktighet. Vad samarbete är och hur man kan tänka i arbetet med personer med stort stödbehov och kommunikationssvårigheter. Förutsättningar för personens delaktighet och inflytande skapas på flera nivåer, i mötet med den enskilde, i arbetsgruppen och i verksamhetens organisation och ledning.


Seminarium i tre delar – Efter den gemensamma delen kommer vi dela upp oss i tre grupper där du kan välja grupp efter intresse.

·      Kommunikation för delaktighet - personer på tidig utvecklingsnivå

·      Utveckla arbetet för delaktighet i arbetsgruppen

·      Konkreta idéer till att skapa ökat delaktighet i verksamheten/enheten

Pris och kommande datum:
950 kr
1 dag
Inga kommande kurstillfällen
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.