Äldre och demenssjukdom

Personcentrerad vård i äldreomsorg

På begäran

Utbildning i personcentrerad vård – Hur bemöter du respektfullt en person som inte vill duscha och hur hanterar du andra liknande vardagssituationer? Hur kognitiva funktioner påverkas vid demenssjukdom samt hur vi gör tillvaron begriplig. Lär dig om detta och om vad personcentrerad vård i äldreomsorg och demensvård innebär i det praktiska arbetet.

För vem

Alla som i sitt yrke möter äldre och personer med demenssjukdom

Ur innehållet

  • Från teori till praktik utifrån ett individanpassat förhållningssätt
  • Vad händer i kroppen vid demenssjukdom
  • Bemötande för ett personligt stöd
  • Miljöanpassningar som underlättar
  • Bekräftande samtalkonst
  • Grundläggande principer i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik

Om utbildningen

Att kommunicera på ett tryggt och respektfullt sätt med en person med demenssjukdom innebär att du som personal behöver ha kunskap och förståelse för varje individs upplevelse. Vi kommer under utbildningsdagen gå igenom bemötande, kommunikation och miljöanpassningar. Individanpassat förhållningssätt med fokus på att bibehålla självkänslan ger dig förutsättningar för att planera omvårdnaden med utgångspunkt från varje individs förutsättningar. Det är vanligt att hamna i situationer där en person med demenssjukdom till exempel vill hem till sina föräldrar som inte längre finns i livet, något som kan vara svårt att bemöta. Du får på utbildningen verktyg för att respektfullt bemöta en person som befinner sig i en annan verklighet.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått kunskap och förståelse för att se hur en persons förmågor är påverkade av demenssjukdom. Du har fått verktyg för att kommunicera och agera i vardagssituationer samt ett förhållningssätt som bidrar till ökat välmående hos de personer du möter i ditt arbete. Du känner dig trygg med ett gemensamt arbetssätt som skapar en bättre arbetsmiljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs