Äldre och demenssjukdom

Motiverande kommunikation med äldre

Online

Utbildning i motiverande samtal med äldre – Du får konkreta och tydliga verktyg i kommunikationen med äldre. Vi utgår från vardagliga situationer, och du får möjlighet att träna under utbildningsdagen.

För vem

Alla som jobbar med äldre – samt aktivitetspedagoger, hälsopedagog, sjuksköterskor som planerar aktiviteter och/eller handleder personal.

Ur innehållet

  • Vikten av att lyssna
  • Att samtala med personer med demenssjukdom
  • Att samtala med personer med kognitiv funktionsnedsättning
  • Kommunikation i miljön
  • Kognitiv svikt
  • Anhörigsamtal

Om utbildningen

På denna utbildning lär du dig hur du kan jobba med motiverande kommunikation för att underlätta minnet för den äldre. Hur du får den äldre att känna sig sedd, hörd och bekräftad samt hur du kan möta anhöriga i samtal, med mera. Vi tar utgångspunkt i vardagliga situationer och utmaningar i kommunikation och du kan direkt omsätta det du lär dig. 

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått förståelse för hur motiverande samtal är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.