Äldre och demenssjukdom

Lågaffektivt bemötande i demensvård

Online

Utbildning lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg. Personer med en demenssjukdom/kognitiv sjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas bete sig annorlunda och utmanande. Här får du lära dig hur du med respekt bemöter detta lågaffektivt.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorg och demensvård.

Ur innehållet:

  • Vad är lågaffektivt bemötande?
  • Förebyggande arbete
  • Förstå orsaker
  • Vad är en gynnsam miljö och hur skapar man det?
  • Egna reaktioner och affekter

Om utbildningen

Du får kunskap om hur du kan kartlägga bakomliggande orsaker till ett utmanande beteende och metoder för att hantera och bemöta svåra situationer. Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen. Det handlar om att bemöta situationer som vi upplever som utmanande på ett lugnt och tryggt sätt, så att vi kan förmedla trygghet och omsorg. För att skapa en lugn och trygg miljö så behöver vi bättre förstå vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, och hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.