Äldre och demenssjukdom

Demensutbildning – från teori till praktik

Online

Utbildning i demens och bemötande – du får grundläggande introduktion om olika demenssjukdomar och bemötande.

För vem

Nyanställda, vikarier, anhöriga eller personal som behöver grundläggande introduktion och kunskap om demens.

Ur innehållet

  • De vanligaste demenssjukdomarna
  • Hur kognitiva funktioner påverkas
  • Stödjande miljöer och bemötande
  • Bekräftande samtal

Om utbildningen

Du får under utbildningen en kort genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna och hur kognitiva förmågor kan påverkas. Du får kunskap om bland annat sinnesintryck, minne och språk – och hur du kan underlätta och ge stöd i vardagen. Vi fokuserar på vad du som medarbetare kan göra i praktiska situationer utifrån kunskap om sjukdomens konsekvenser.

I utbildningen får du kunskap om hur du kan bemöta upplevelser som inte stämmer överens med verkligheten. Bekräftande samtal används när en person vill hem till sin förälder som inte lever.

Utbildningen ger dig förutsättningar att börja jobba utifrån en större förståelse kring olika beteenden och hur du skapa en stödjande miljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.