AKK och tydliggörande

Tydliggörande pedagogik LSS och skola

På plats

Utbildning i tydliggörande pedagogik – Detta är en kreativ och praktisk utbildning med fokus på hur du med hjälp av tydliggörande pedagogik kan ge ett individuellt vardagsstöd och stötta en person till ökad självständighet.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är anhörig eller arbetar med personer med diagnos intellektuell funktionsnedsättning och-/eller inom autismspektrumet.

Ur innehållet

  • Säkra en autonomistödjande pedagogik
  • Tid, ordning och organisering
  • Planerings- och aktivitetsordning
  • Förståelse för individens behov
  • Praktiska övningar
  • Olika typer av kommunikation
  • Träna på att skapa verktyg kring social förståelse, t.ex. med sociala berättelser

Om utbildningen

Tvådagarsutbildning där du lär dig vad tydliggörande pedagogik innebär och hur du skapar förutsättningar för att ge personen mer förutsägbarhet i vardagen. Du får två roliga, kreativa och väldigt givande dagar där teori och praktik varvas. Du får konkreta verktyg med dig hem som du kan börja använda direkt och också kan introducera dina kollegor till. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och inom autismspektrumet, har ofta svårt avläsa och tolka signaler både från andra människor och i den fysiska omgivningen. De kan därför ha behov av en större tydlighet för att förstå vad som händer runt omkring dem. Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir vardagen mer begriplig och hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för personen att kunna kommunicera, bli delaktig och så självständig som möjligt livet igenom. 

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.