AKK och tydliggörande

Trippelkommunikation – verktyg inom AKK

På plats

Utbildning i Trippelkommunikation – Alla människor har rätt till att kunna kommunicera - det underlättar och ger förutsättningar för bland annat socialt samspel, att samtala och att kunna förstå varandra. Personer med en funktionsnedsättning behöver ofta alternativa kommunikationsverktyg eller ett komplement till talspråket.

För vem

Du som vill arbeta mer med kommunikation med bilder och ord, och arbetar med personer som behöver alternativ kommunikation. Bra för en hel personalgrupp eller du som har ett särskilt uppdrag att introducera andra till alternativ kommunikation.

Ur innehållet

  • Genomgång av Trippelkommunikation, möjligheter och hur det fungerar
  • Trippelkommunikation som ett hjälpmedel
  • Hur stimulerar vi till mer kommunikation
  • Sociala berättelser
  • Visuella instruktioner
  • Metaforer
  • Dagbok

Om utbildningen

Utbildningen genomförs som en halvdags workshop. Genom en konkret och logiskt visualiserad Trippelkommunikation kan du hjälpa personen till att förstå exempelvis sociala situationer. Vill du förebygga utmanande beteende är Trippelkommunikation ett funktionellt verktyg och dessutom är det gratis. Du får kunskap och förståelse för vad Trippelkommunikation är och hur det fungerar. Du kommer lära dig att bland annat skapa sociala berättelser, visuella instruktioner och dagböcker. Under workshopen jobbar du hela tiden praktiskt i verktyget och du snabbt igång med skapandet av anpassad kommunikation. Till workshopen behöver du ta med en dator – helst 1en per två deltagare. Power Point ska vara installerat. Spara på datorn en bild på dig själv och något du tycker om innan workshopen.

Utbildningens mål

Efter workshopen kan du direkt börja använda programmet och har insikt i hur du kan skapa egna kommunikationsverktyg till personen du jobbar med. Du kan designa och anpassa nya kommunikationsformer utifrån Trippelkommunikation.

Förkunskaper

Det är bra om du är bekant med sociala berättelser, men det krävs inte.

Övrigt

Ta med en dator – helst en per två deltagare. Power Point ska vara installerat. Spara på datorn en bild på dig själv och något du tycker om innan workshopen.