AKK och tydliggörande

Seriesamtal och social förståelse – AKK

Online

Personer med autism kan behöva hjälp med tolkning av sociala normer exempelvis kring samhälle, vänskap eller dating. På denna utbildning får du lära dig hur du kan ge stöd för att utveckla förmågan till socialt samspel. Utbildningen är tre timmar och genomförs online.

För vem 

För dig som möter personer med verbalt språk som har svårt för sociala samspel och situationer, exempelvis personer med autism. För dig som vill utveckla dina kunskaper inom AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation.

Om utbildningen 

Alla behöver kunna uttrycka sina önskar och behov, ha kontakt med myndigheter, handläggare, personal och anhöriga. Att kunna prata om svåra och abstrakta saker och kunna göra sig förstådd och förstå andra. Lär hur du på ett praktiskt och konkret sätt kan arbeta med bland annat sociala berättelser, seriesamtal och ritprata. Utbildningen varvar teori och praktik. Vi börjar med papper och penna – och kommer snabbt i gång med att öva och träna på att skriva samtal. Att kommunicera är viktigt för att kunna föra sin talan, självbestämmande och delaktighet. Att agera på ett normbrytande sätt kan få negativa konsekvenser för en person, det kan leda till begränsade möjligheter att delta i aktiviteter och samvaro. Detta kan i sin tur leda till försämrad livskvalitet för personen. Det finns därför många vinster i att komma i gång med social förståelse och för dig att lära dig hur du ger ett alternativ och kompletterande stöd. 

Ur innehållet 

  • Social förståelse och kommunikation 
  • Visualisering av samtal 
  • Metoder 
  • Förklara sociala situationer 
  • Digitala hjälpmedel 

Om sociala berättelser och seriesamtal 

Sociala berättelser är korta och beskrivande berättelser som förklarar hur man kan förstå och agera i en social situation. Berättelsen ger perspektiv och öppnar upp för förslag på vad man kan göra i olika givna situationer. Seriesamtal och att ritprata hjälper personer att processa en upplevd situation eller förstå hur saker hänger ihop. Att rita det man pratar om hjälper till att konkretisera och visualisera händelser och situationer. 

Förkunskaper 

Kännedom om målgruppen du möter.