AKK och tydliggörande

Individuellt vardagsstöd individ och familj

Online

Utbildning i individuellt vardagsstöd – Vill du skapa de bästa förutsättningar för de personer du arbetar med att förstå och hantera sin vardag? Vi strävar efter att individen ska bli så självständig som möjligt i sin vardag – genom samarbete och individuellt vardagsstöd. 

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom individ och familj, t ex inom HVB för barn/unga eller vuxna, psykiatri- eller missbruksboende, särskilt boende, boendestöd etc.

Ur innehållet

  • Självständighet och delaktighet
  • Individanpassad struktur
  • Individens behov i fokus
  • Pedagogiska hjälpmedel som underlättar i vardagen
  • Information och kommunikation på rätt nivå

Exempel på hjälpmedel vi kommer skapa under utbildningen;

Att hitta rätt, information på rätt nivå, anpassade kommunikationsformer, konkretisera tid, tur och ordning, socialt stöd. 

Om utbildningen

Under utbildningen får du kunskap om hur du kan anpassa och skapa ett individuellt vardagsstöd. Stödet ger individen förutsättningar för att navigera i vardagens information, krav, sociala sammanhang och förväntningar. Vi arbetar med att reducera onödig stress i omgivningen, för att ha energi kvar till det viktiga.

Du får förståelse för hur du med ett individuellt vardagsstöd kan skapa förutsättningar att öka förståelse för vardagens aktiviteter, uppleva begriplighet och förutsägbarhet i vardagen utifrån målgruppens grundläggande svårigheter. Utbildningen varvar teori med praktiska gruppövningar och du får pröva på att skapa fler olika pedagogiska anpassningar. Individuellt vardagsstöd utgår från individens behov och gör det möjligt att ta tillvara individers styrkor och intressen.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått kunskap om och förståelse för innebörden av individuellt vardagsstöd och varför det är viktigt. Med konkreta metoder och verktyg kommer du direkt efter utbildningen kunna påbörja och utveckla ditt arbete med individuellt vardagsstöd. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs