Rebecca Söderström

Bakgrund: 2-årig utbildning till behandlingspedagog, motiverande samtal, kurs i kommunikationspsykologi samt psykoterapeutisk utbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, steg 1. Även utbildad via Lära inom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, Studio 3, ADHD, autism och utvecklingsstörning. Certifierad Studio 3-tränare.

9 års erfarenhet av arbete med personer med ADD, ADHD och autism, ofta i kombination med missbruk och begynnande kriminalitet.

Tips från mig: I de enklaste svaren hittar vi oftast lösningar på vad som anses vara de mest komplexa problemen, det bör vi ha med oss i vårt gemensamma arbete där vi många gånger ställs inför utmaningar. Med reflektion och omtanke kommer vi långt och ju mer vi kan sätta ord på vad vi gör i vårt dagliga arbete, ju enklare och desto högre kvalitet blir det. Vår kunskap är vägen till framgång, framför allt för personerna vi jobbar med. Och en sak till, vi har alltid mer att lära!

Vill du veta mer om Rebecca kan du läsa en längre intervju här.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.