Lära tipsar

Så förbereder du inför högtider

Många längtar och ser fram emot högtider och festligheter – men för en del kan det roliga också vara ett orosmoment.

Högtider innebär dagar som bryter mot den vanliga vardagsrutinen. För personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism kan brytningar med rutiner skapa oro. Det känsliga handlar ofta om att man inte vet vad som kommer att hända.

För att minska oron och göra högtiden så njutningsfull som möjligt är det viktigt att arbeta ordentligt med förberedelser och kommunikation

Så här kan du arbeta med förberedelser:

  • Använd bildstöd, visa bilder på vad som kommer att hända. Tex vilken mat som serveras.
  • Skriv eller rita ett tydligt schema på vad som kommer hända under dagen.
  • Prata om personer som kommer de kan komma att träffa och titta på kort från tidigare år med samma högtid eller med dessa personer.
  • Se till att personen du arbetar med har sina “komfortsaker” -saker som hen kan bära med sig som står för trygghet. Det kan vara hörlurar med favoritmusiken, eller ett föremål som hen tycker om.

På vår utbildning i tydliggörande pedagogik får du lära dig mer om hur du kan arbeta pedagogiskt för att skapa välbefinnande och livskvalitet.