Lära

Studio 3 och lågaffektivt bemötande i äldreomsorgen

äldre händer med målade naglar håller yngre händer

Lågaffektivt bemötande har länge varit en metod och ett förhållningssätt när man arbetar med människor med funktionsnedsättning men börjar alltmer att användas även inom demensvården. Lära erbjuder nu Studio 3-utbildning i lågaffektivt bemötande med inriktning äldre.

Lågaffektivt bemötande innebär att se och förstå att människor med särskilda behov, inklusive personer med demens, som är i affekt försöker lösa en situation som de upplever som svår eller stressande. Men att de gör det på ett sätt som kan vara utmanade, till exempel genom slag, sparkar eller verbalt.

Det finns förutfattade meningar om att lågaffektivt bemötande bara handlar om att alltid backa och hålla sig lugn men det är så mycket mer. Framförallt arbetar man förebyggande så att personen inte ska behöva hamna i affekt och hela tiden med den enskilda individen i fokus. Att arbeta lågaffektiv innebär att börja med att försöka förstå vad personen vill lösa med sitt beteende, istället för att försöka ändra eller få bort beteendet. Man tittar också över miljön för att se om det finns något som ökar stressen i form av till exempel ljud, ljus eller andra människor.

Det gäller dock framförallt att lyfta blicken till sig själv, det är grunden i det lågaffektiva bemötandet. Gjorde jag något som spädde på aggressiviteten eller hur kan jag skapa lugn hos personen.

Den gängse bilden av äldre och personer med demenssjukdom är av en svag och bräcklig person, men även en äldre person som hamnar i affekt och blir arg kan bli väldigt stark. Det inträffar oftast när personen är stressad. Det kan vara svårt att förstå fullt ut hur stressande livet kan te sig för en person med demenssjukdom. Det kan vara två världar som krockar. Personen kan till exempel ha en bild av att hen är mycket yngre, är yrkesarbetande och bor någon annanstans än på ett äldreboende. Äldre människor kan vara sorgsna, rädda och känna dödsångest.

Verktyg att hantera utmanade beteenden

Studio 3-utbildningen ger verktyg att hantera de utmanande situationerna, inte bara att förstå dem. Ett utåtagerande beteende kan vara svårt att hantera för att man känner sig hotad och blir rädd. Men har man fått träna och vet hur man ska göra i en sådan situation för att undvika att själv bli skadad eller att skada någon annan skapar det en trygghet.

Alla Läras utbildare är HPLJ-certifierade. Det är en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.