Lära tipsar

Stöd genom sorgeprocesser

hålla hand, demenssjukdom, Lära

Att vi ska dö är det enda vi kan vara helt säkra på här i livet. Ändå är det ett laddat ämne och som ofta är väldigt svårt att prata om särskilt om personen i fråga har svårt att uttrycka känslor generellt.

Vad känner du? Vad funderar du på? Denna typ av frågor känns ofta omöjliga att besvara för en person som har svårt att kommunicera vad hen känner. Som anhörig och medmänniska är det då bättre att vara lyhörd på hur personen reagerar i svåra händelser.

Reaktioner kan vara ett ökat självskadebeteende, matvägran, gråt, aggressivitet, stumhet eller regression på på olika sätt. Vi kan inte alltid veta vad personen känner och tänker men oavsett är det viktigt att ge utrymme och tid för sorgeprocessen.

Vill du lära dig mer om hur du kan stötta i sorgeprocesser och vara ett stöd vid död och dödsfall så har vi på Lära en specialanpassad utbildning som vi skräddarsyr efter dina behov.

Jag vill veta mer om skräddarsydd utbildning