“Insatser inom socialtjänsten ska präglas av bästa tillgängliga kunskap, god kvalitet och utgå från den enskildes behov och förutsättningar.” – Socialdepartementet 2016.

Lära stöttar med baskunskap och fördjupningsutbildningar inom autism, utvecklingsstörning, NPF samt demens. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom ramen för regeringens stimulansmedel 2016 inom LSS och äldreomsorg.

Lågaffektivt bemötande och Studio 3 Lågaffektivt bemötande handlar om att förstå och möta människor med beteenden som skadar, skrämmer eller upprör. Metoden rekommenderas bland annat i Socialstyrelsens kunskapsstöd ” Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS verksamhet”. Till hösten erbjuder vi utbildningar i lågaffektivt bemötande för personal i verksamheter inom LSS, SoL och äldreomsorg.

Vill ni veta mer om vad vi kan göra för just din verksamhet? Tveka inte att ta kontakt med oss redan idag!

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.