Lära

Spirande kärlek på demensboenden

hålla hand, demenssjukdom, Lära

Förälskelse kan väckas oväntat och i alla åldrar. Behovet av närhet, sinnlighet och beröring är ett grundbehov som finns med oss människor hela livet. 

Att finna en ny kärlek på sitt demensboende är inte ovanligt. Helena Rödén som arbetar som utbildare på demensakademin vet att sådana förälskelser inte bara är skimmer och dans på rosa moln. I alla fall inte för de anhöriga.  

Grundsynen är att alla har rätt till sina egna känslor, de är sanna och äkta även om objektet för känslorna kan bytas när personen på grund av demenssjukdom inte minns sin make/maka när den inte finns i rummet just för stunden. Som personal har man inte någon laglig rätt att döma någons moral eller försöka hålla isär personer som vill umgås. Som personal bör man förhålla sig till hur personen med demenssjukdom mår här och nu, och hur personen här och nu vill ha det. 

Det smärtsamma är för de anhöriga. Det kan vara oerhört jobbigt att se en närstående förändras i demenssjukdomen. Att sin partner helt plötsligt uttrycker och visar förälskelse och har en fysisk relation med någon annan kan naturligtvis upplevas som ett stort svek och göra ont. Men trots det har man som anhörig ingen rätt att försöka förhindra eller på annat sätt begränsa den dementa personen.  

Som personal på demensboende kan man dock arbeta förebyggande. Det kan vara viktigt att från början prata med anhöriga om att det inte är ovanligt att personer som lever i varandras närhet fattar tycke för varandra. Både anhörig och personal önskar att de boende ska ha det så bra som möjligt och trivas med livet. Vänner och relationer är en viktig del,  liksom att det ibland utvecklas även djupare känslor.

Det finns inga enkla svar eller metoder, säger Helena. Men kommunikation, lyhördhet, respekt och förståelse är värdeord att arbete från. 

Som personal får man heller inte glömma sekretessen gentemot den som bor/ vårdas i verksamheten. ”Man kan till exempel inte lova anhöriga att de boende inte får umgås eller enbart umgås på vissa sätt.  Även med en demenssjukdom har man rätt till sina mänskliga rättigheter, att träffa vem man vill och hur man vill. Men en konkret praktisk sak man kan göra är att be de anhöriga att meddela innan de kommer på besök så att personalen har möjlighet att se till att maken/makan inte umgås med den nya kärleken precis när den anhörige kommer på besök. Det kan också vara bra att hitta olika sätt att förbereda den boende inför den anhöriges besök så att det blir så positivt laddat som möjligt.”  

På Läras utbildningar i demens och åldrande får du lära dig mer om diagnos och bemötande. Äldre och demenssjukdom – utbildningar – Lära (lara.se)