Lena Helmerson, utbildare på Lära säger så här: “Kognitionssimulatorn är ett pedagogiskt framtaget redskap, för att öka förståelsen för vilka kognitiva svårigheter personer med diagnoser inom ex ADHD, Aspergers syndrom eller dyslexi kan stöta på i en inlärningssituation i skolan. Tidigare fanns detta redskap på hjälpmedelsinstitutet men dem kommer att upphöra med sin webbplats. Numera finns mycket av den informationen och kognitionssimulatorn på Myndigheten för delaktighet. På denna sida kan man läsa om funktionshinderpolitiken, vilka områden som är prioriterade samt strategier för genomförandet och vilka mål som finns.

Det finns även länkar till FNs konventioner samt information om tillgänglighet. Kognitionssimulatorn visar en situation i ett klassrum och vilka kognitiva svårigheter det medför om du t.ex. har ADHD eller Aspergers syndrom. En bra beskrivning för ökad förståelse!”

Gå in på Myndigheten för delaktighet. Intressant läsning och massor av information!

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.