På ”forskarhörnan” på Gillbergcentrum (GNC) finns små korta intervjuer med forskare om deras aktuella forskning och eventuella slutsatser.

En av intervjuerna vi vill tipsa om är den med Åsa Lundholm Hedvall. Hon har forskat om autismspektrumtillstånd kopplat till diagnostisering och prognos där hon lyfter fram samexistens som något som försvårar utvecklingen, bl.a. kognitiv funktionsnedsättning i samband med AST. Avhandlingen heter ”Kognitiva och exekutiva funktioners betydelse för prognosen vid autismspektrumtillstånd”.

Det finns fler intressanta intervjuer att läsa i ”forskarhörnan”.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.