Lära

Sjuksköterskan som vet vad psykisk ohälsa innebär men som väljer att se det ”friska” 

porträtt Ketil Lundbekk, glasögon skägg

Att förmedla hopp är en viktig aspekt i psykisk ohälsa – vi ska förmedla hopp genom att engagera oss i människor och synliggöra deras resurser. Vi har pratat med Ketil Lundbekk, som är utbildare på Lära om hans långa erfarenhet.

Ketils hjärtefråga i arbetet med människor är att vända blicken till det positiva och välfungerande. Att bygga på det som är bra – något vi ofta glömmer bort när vi pratar om psykisk ohälsa

” Genom att på riktigt engagera oss i människor med psykisk ohälsa kan vi synliggöra deras resurser och förmedla hopp. Genom ett icke-dömande och att nyfiket visa intresse för det som är bortom personens diagnoser och problem stärker individen. ”

Ketil har lång gedigen erfarenhet av att arbeta med människor som mår psykiskt dåligt och med missbruksproblematik, en erfarenhet han i många år har delat med sig av och nu fortsätter med på Lära.

Redan när Ketil utbildade sig till sjuksköterska visste han att det var inom psykiatrin han ville arbeta. Han kände extra för dem som led av smärta i själen. Efter flera år inom psykiatrin, blev han verksamhetschef på Nytidas behandlingshem Gylleby, i Sunne.

Ketils engagemang för den målgrupp han arbetar med går inte att ta miste på. Han brinner för att skapa och se god och välfungerande missbruksvård. Med sina många år i verksamhet har han sett både det ljusa, positiva och välfungerande såväl som bristerna, och problemen. Mörkret är dock inget han backar för. Tvärtom. Att det finns förbättringsmöjligheter ger honom bara motivation i sitt arbete.

”Lider man av psykisk ohälsa är det lätt att efter ett tag börja identifiera sig med sin diagnos och som en avvikande person i samhället. Detta är början på en destruktiv loop, där bemötandet av omgivningen samspelar med självbilden vilket leder till konsekvensen att utanförskap befästs. Det är så viktigt att vi bryter detta.” säger Ketil

För Ketil handlar det om att öppna dörrar – för de han utbildar vill han skapa en förståelse för hur dörrar öppnas.
”Om omgivningen börjar behandla personer som friska, sunda och väljer att se det som fungerar är det lättare för individer med psykisk ohälsa eller med missbruk att själva börja se sig på det sättet. På så sätt öppnas dörren till ett hälsosammare liv.” slutar Ketil.

På Lära undervisar Ketil i utbildningar om psykisk ohälsa, missbruk och lågaffektivt bemötande.

Missa inte chansen att få ta del av hans brinnande engagemang och gedigna kompetens och erfarenhet.