Lära

Samspelet med anhöriga

äldre kvinna hälsar på man

Lära tipsar kring samspelet med anhöriga till personer med en demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre.

Nyckeln för att skapa trygghet för både personal och anhöriga är förståelse för de anhörigas situation och att ha verktyg för hur samverkan kan ske.

Här är några råd:

  • Personal behöver ha kunskap och kris och krishantering för att förstå och kunna stödja på ett bra sätt.
  • Bjud in anhöriga till träffar för att öka kunskapen om demenssjukdomens konsekvenser.
  • Ge anhöriga konkreta tips och råd.
  • Ta initiativ till samtal och kontinuerlig kontakt.
  • Var lyhörd för om anhöriga vill och kan vara delaktig i omsorgen om den äldre.
  • Se till att skapa förutsättningar för samverkan med anhöriga.
  • Hör av dig också när det har varit bra dagar, inte bara när kassan är slut eller någon har ramlat.

Vill du lära dig mer tipsar vi om vår utbildning Åldras med kognitiv funktionsnedsättning