Lära

Så stöttas utbildningen Lågaffektivt bemötande (LAB) med digital lärplattform – för bästa effekt!

man skriver på dator

Läras populära utbildning ”Lågaffektivt bemötande” (LAB) bestod tidigare endast av en version: två lärarledda dagar i klassrum. Efter pandemin har man utökat erbjudandet och genomför nu även utbildningen på distans – med hjälp av den digitala lärplattformen Promote. För Lära, som redan före pandemin arbetade enligt metodiken för utveckling av lärresor, High Performance Learning Journeys (HPLJ) och med stöd av Promote, var det inget jättestort steg att vidareutveckla utbildningen i den riktningen.

Utbildningen Lågaffektivt bemötande finns nu som distansutbildning utformad som en lärresa. Det innebär att utbildningen sträcker sig under åtta veckor med tre online-träffar med uppgifter före, under och efter träffarna – allt för att skapa maximal effekt och kunskap av utbildningen. Utbildningen genomförs med hjälp av lärplattformen Promote vars syfte är att skapa effekt och användning av deltagarnas nya kunskaper. Under de åtta veckorna får deltagarna gott om möjligheter att tillämpa och öva på nya kunskaper samt ta dela erfarenheter med övriga deltagare.

”Detta är inte ”akut fjärrundervisning” utan onlinelärande när det är som bäst – det är klart det är bättre när du kan arbeta före, under och efter själva undervisningstillfällena. Våra bra utbildningar blir ännu bättre online – med socialt och pedagogiskt lärande i Promote. Vi byggde helt enkelt utbildningen i Promote för att den skulle bli ännu bättre.” – Trine Bach Jensen, Utvecklingschef Lära

Vad är en lärresa egentligen?

En lärresa är när man till fullo ser utbildningen som en process och inte ett event. Det innebär bland annat att man drar ut utbildningen i tid. På så sätt får deltagarna möjlighet att exponeras för fler situationerna där de vill och kan träna på nya beteenden. Jämfört med en traditionell utbildning där man annars träffas en eller kanske två dagar och där deltagarna efter utbildningen, själva ska ansvara för att tillämpa de nya kunskaparna, finns här stöd och hjälp under resans gång.

Anders Östergren är utbildare på Lära med mångårig erfarenhet från utbildning och handledning. Så här säger han om sina erfarenheter av att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande – Distans, som en lärresa med stöd av Promote.

”Det ger effekt när vi drar ut tiden på utbildningen. På webbinar 1 är det lite tyst, webbinar 2 är bra och webbinar 3 är kul! Det blir bättre klimat och tid för reflektion och återkoppling.”

I kontexten av en lärresa bygger man redan från början in möjligheten att tillämpa nya beteenden. Inom metodiken HPLJ, som Lära bygger sina utbildningar på, används även begreppet ”krypa, gå, springa”. Det innebär att svårighetsgraden ökas stegvis och att deltagarna får öva i en trygg miljö och gradvis exponeras för svårare och svårare situationer.

Hur är utbildningen ”Lågaffektivt bemötande” upplagd?

Utbildningen Lågaffektivt bemötande distans är alltså en så kallad lärresa som löper under åtta veckor med tre virtuella träffar med uppgifter före, under och efter för att skapa maximal effekt och nya beteenden. Redan inför den första virtuella träffen får deltagarna göra ett antal uppgifter i Promote. Via filmer tar de del av vad lågaffektivt bemötande är, delar erfarenheter och får reflektera över sina egna ”triggers”. Före första träffen ska deltagaren också ha ett möte med sin chef. Direkt efter det första virtuella tillfället får deltagarna göra en övning på sin arbetsplats på ämnet tolerans. Anders Östergren berättar:

”Deltagarna växer när de får 10 minuter av chefen för att göra en övning med kollegorna. När vi tränar på arbetsplatsen mellan tillfällena blir det många nya insikter hos deltagarna. De arbetar med verktygen på arbetsplatsen – det är på riktigt när kollegorna får testa och lära också. Deltagaren lär sig verktygen och får insikt i olikheter i arbetsgruppen. Man får en förståelse för att samarbete kan vara svårt.”

Under hela utbildningen finns utbildaren tillgänglig för att ge feedback och återkoppling. Deltagarna har också varandra som stöd och och som bollplank i värdefullt erfarenhetsutbyte.

Det nya upplägget av utbildningen Lågaffektivt bemötande – distans, har gett nya upplevelser och Anders Östergren är positiv till detta sätt att lära ut ett så viktigt ämne:

”Efter att vi designat utbildningen Lågaffektivt bemötande i Promote har jag fått en helt annan feedback på lärmålet ”avlastande samtal”. Deltagarna får i uppgift att båda ge och be om ett samtal. Jag har fått många berättelser om hur bra det känns att få ett avlastande samtal – eller hur det är när det inte fungerar. Båda är viktiga lärande. Det är en konsekvens av att öva på riktigt. Här övar du i skarpt läge på arbetsplatsen och skriver en reflekterande text om det i Promote – det är en stor skillnad mot utbildning i klassrummet.”

Chefen involveras i deltagarens utbildning och utveckling

En viktig del inom HPLJ-metodiken som Lära använder sig av, är chefens delaktighet i utbildningen. Chefens roll är att visa att utbildningen är viktig och att hen är dels medveten (!) om att deltagarna går utbildningen, dels hur de nya kunskaperna ska förstärkas, bekräftas och nyttjas efter utbildningen så att det blir en del av det naturliga arbetssättet. Vid ett flertal tillfällen under utbildningen i lågaffektivt bemötande har deltagaren avstämning med sin chef. Cheferna följer här upp utvecklingen, får möjlighet att komma med feedback och även att ta tillvara på sina medarbetares nya kunskaper.

Många fördelar med utbildning på distans och att använda ett digitalt verktyg

Redan innan pandemin slog till använde sig Lära av lärplattformen Promote för sina utbildningar och även av metodiken HPLJ. En av flera fördelar med att enkelt kunna leverera utbildning på distans och kunna följa deltagarnas utveckling, sociala lärande och engagemang är att även deltagarna upplever det som enkelt och smidigt.

”Det är en jättefördel med Promote att man kan sitta i Borås, Umeå eller Malmö – hemma vid skrivbordet eller på jobbet. Verksamheter får förmodligen mer ut av att gå LAB via Promote än fysiskt i och med att uppgifterna ska utföras på jobbet eller i hemmet. Hade jag hört mig själv säga det här i december hade jag inte trott på det – men det är sant.”

Anders Östergren, utbildare i Lågaffektivt bemötande Lära

Vad är lärplattformen Promote?

Promote är en digital lärplattform som driver och hanterar just lärresor – utbildning över tid. Många andra plattformar används främst för att distribuera innehåll och administration av utbildning i större organisationer. I Promote kan deltagaren, deltagarens chef och utbildaren följa lärresan, bygga relevanta övningar och uppgifter som tillämpas på arbetsplatsen och därmed maximera effekten och investeringen av utbildningen. Promote bygger på de fyra grundpelarna ’effektiv träning’, ’chefsinvolvering’, ’socialt lärande’ och ’uppföljning och utvärdering’. Promote kan användas i alla typer av utbildning oavsett om de är i klassrummet, ett blandat upplägg med både fysiska och virtuella delar eller helt virtuella utbildningar, såsom Lågaffektivt bemötande – distans.

Nyfiken på mer?

Vill du veta mer om utbildning Lågaffektivt bemötande – distans kan du läsa mer här: https://lara.se/utbildningar/lagaffektivt-bemotande-distans/

Vill du veta mer om Läras metodik och vår plattform Promote, läs mer här: https://lara.se/om-lara/pedagogik/