Lära tipsar

Så skapar du en fin jul för de äldre

Här är sex tips för dig som planerar att fira jul med en person som bor på ett äldreboende och som eventuellt har en demenssjukdom.

 • Reflektera över behovet av hemvistelse
  Om du vill att din närstående kommer hem över jul: Fråga dig själv snällt om varför och för vems skull.
 • Ta hänsyn till tidigare erfarenheter
  Vad är dina tidigare erfarenheter av din närståendes hemvistelser? Om det inte varit lyckat, överväg att fira med ett besök i din närståendes boende istället.
 • Planera firandet noga
  Fundera på hur många ni ska vara och vilka tider som passar bäst, oavsett om det handlar om ett besök eller en hemvistelse. Begränsa antalet besökande, ljudnivån och aktiviteter för att undvika överstimulans.
 • Prata en i taget
  Prata tydligt och helst en i taget för att minimera oro, förvirring och utanförskap.
 • Var medveten om din egen julstress
  Skapa en lugn och harmonisk miljö och låt inte din egen julstress påverka din närstående. Personer med demenssjukdom är extra känsliga för stressiga miljöer.
 • Passa på att samtala om minnen
  Högtider är en perfekt tid för att blicka tillbaka – vilket är tacksamt för personer med demenssjukdom. Doft, smak, musik och traditioner kan väcka många minnen. Kanske väcker det samtal ni aldrig haft förut!

  Lär dig mer om åldrande och demens på vår utbildning Demensutbildning från teori till praktik