Lära

Så kan julen funka bäst för din närstående som bor på demensboende

julfika saffransbullar, juldekorationer, ljuslyktor

Julen är glädjens högtid, men kan också bjuda på funderingar och kanske också dåligt samvete. Inte minst gäller detta den som har en närstående som bor på ett demensboende. Hur blir julen bäst för alla inblandade?

Inger Brolin är utbildare på Lära. En vanlig fråga som hon får från anhöriga är: Ska jag ta hem min närstående till jul eller bara göra ett kort besök på boendet?

– Jag brukar svara med en motfråga: Har du tagit hem din närstående förut? Hur blev det då? Om personen blev orolig och det inte funkade så bra, är det kanske bättre att göra ett besök på boendet istället. För en del kan det också fungerabra att komma hem till sina anhöriga en stund. Ett bra tips är att prata med personalen på boendet om hur de ser på saken utifrån hur personen mår just nu, säger Inger Brolin.

– Om man väljer att ta hem sin närstående är det bra att tänka på om det blir många som kommer och om det kan bli stökigt och högljutt. Det kan upplevas som oroande och skapa en känsla av utanförskap för den som har en demenssjukdom, särskilt om det är många som pratar på en gång och i munnen på varandra. Fundera på hur många ni ska vara, hur länge personen ska stanna och vilken tid som passar bäst.

– Fråga också dig själv: För vems skull vill jag ta hem min närstående till jul? Behöver jag göra det?

Dela upp besöken om ni är många

Om jag i stället väljer att besöka min närstående på demensboendet, hur kan jag tänka då? Hur många kan vi vara och hur lägger vi upp det bäst?

– Det kan vara bra att dela upp sig på flera besökstillfällen om man är många. Före besöket kan ni prata igenom hur ni ska bete er. Prata en i taget, ni kan ge varandra ”koder” om vems tur det är att prata. Då kan man undvika att den ni besöker blir orolig och känner sig utanför.

Inger Brolin arbetar även med att utbilda personal på äldreboenden i bemötande av personer med demenssjukdom.

– Jag brukar fråga personalen om de har märkt av ökad oro bland de boende kring jul. Det kan vara att de boende känner av personalens egen privata julstress eller att det blir stressigt på boendet när julsakerna ska tas fram. Det är också viktigt att tänka på, säger Inger Brolin.