”Utbildningar med Lära har varit fantastiska. Lära är en helt annan klass än andra utbildare vi haft, de är kompetenta och medryckande. Deras utbildningar är roliga och inspirerande.”
”Våra medarbetare är en ganska heterogen grupp med olika erfarenheter och där man många gånger har olika förutsättningar utifrån vem man möter i jobbet. Lära fick ihop det väl.”
”Den största förändringen är att diskussionerna är annorlunda. Efter utbildningen har det skapats en starkare vi-känsla av att vi alla tillsammans är Villa Hertig Knut.”
”Mycket givande utbildning eftersom utbildaren hade lång erfarenhet och berättade mycket från egen erfarenhet inom vårdyrket. En av de bästa utbildningar jag gått på.”
”Medarbetarna upplever sig nu mer kompetenta att hantera komplicerade arbetssituationer med risk för hot och våld.”
”Teori kan vara svår att omsätta i vårt arbete så den praktiska tillämpningen är en stor fördel.”
”Vi märkte att det blir stora förbättringar när alla gör som vi kommit överens om. Om det ska bli förutsägbart måste alla göra likadant hela tiden.”
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.