Utbildningen Praktisk pedagogik vänder sig till personer som redan kan mycket om lågaffektivt bemötande och har gått Studio 3-utbildning men som vill få ytterligare praktisk tillämpning.

Sofia Johansson på Lära
Sofia Johansson på Lära

– Vi märkte att det fanns ett behov av att lära sig mer. Framför allt av att få träna praktiskt och få konkreta, enkla och pedagogiska verktyg att ta med sig tillbaka till verksamheten. Många gånger har man ett stort teoretiskt kunnande men känner trots det osäkerhet att omsätta teorin praktiskt, berättar Sofia Johansson som är utbildare om varför Lära startar den nya utbildningen.

Målet är att man ska få så mycket praktiskt träning att man kan lösa de situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Den nya utbildningen Praktiskt pedagogik innehåller tre kursdagar men mellan varje kurstillfälle är det ett par veckor. Detta är för att deltagarna ska få tillfälle att både reflektera och öva på de hemuppgifter som de får med sig.

– Deltagarna får gott om tid att träna och pröva på i sin vanliga miljö. Vid nästa tillfälle ger vi feedback och diskuterar hur det har gått, säger Sofia.

Fokus på att göra praktiskt

Under själva utbildningsdagarna ligger fokus på att göra praktiskt.

– Allt som vi pratar om på utbildningen får man också träna på att göra på plats, säger Sofia.

Syftet med utbildningen är att de personer som man arbetar med ska undvika att hamna i utmanande beteenden där de inte mår bra. Utbildningen fokuserar på pedagogiskt tydliggörande pedagogik som till exempel schema och tidshjälpmedel. Gemensam problemlösning görs tillsammans med den person man arbetar för. Kartläggning och dokumentation är två andra punkter och Sofia poängterar att det är lika viktigt att kartlägga vad en person mår bra av som att titta på vad hen mår dåligt av. Återhämtningsprofilen handlar om hur personen kan göra för att ladda sina batterier för att orka. Att få tid att ägna sig åt sitt specialintresse kan vara ett sätt att minska stress och återhämta sig.

Praktisk pedagogik är en utbildning som blandar olika inlärningsmoment såsom film, workshops med enkla praktiska tips och råd. Som exempel nämner Sofia att blåsa såpbubblor för att ge en person i affekt möjlighet att återhämta sig.

– Om man ber personen att djupandas för att bli lugnare kanske hen inte förstår, men när man blåser såpbubblor andas man djup utan att tänka på det.

Överlag fokuserar utbildningen på lösningar och inte så mycket på orsakerna. Deltagarna kan till exempel få i uppgift att fundera på vad som gör att en person mår bra och hur man kan åstadkomma välmående i så hög utsträckning som möjligt. De får också med sig pedagogiska mallar och verktyg som de enkelt kan använda i sin vardag.

– Det ska vara lätt att göra rätt och det behöver inte vara komplicerat, många gånger kommer man långt med till exempel färgat papper och penna, avslutar Sofia.

Läs mer om Praktisk pedagogik

Läs mer om utbildningen Praktisk pedagogik

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.